WELCOME TO CATT'S BLOG

2016年10月30日 星期日

30/10 鳯園上九龍坑山

        受東北季候風影響,今早天氣清涼,終於有秋天感覺,早上趁有時間到山上走一轉,吃過早餐搭車到鳯園,9.07由鳯園路口起步,經嵐山、鳯園保育園地,石級上沙羅洞,村路旁轉入山徑440米高九龍坑。小休片刻後逆走衛徑八下山經玉秀峰返回大埔頭,再沿車路步至太和邨午膳,全程共走7公里多,兩個半小時完成。 長實嵐山大型屋苑


 鳯園村 鳯園保育園地
 開始要走樓梯 大埔海 黃嶺、屏風山

 整條路都係石級路為多
 沿路下山
楆柱有岔口,左邊有山路下松嶺或大埔醫院, 直走去大埔頭,今日直走

 稍事小休片刻

 康樂園 晨運園地 傻人樂園 今日行左好多樓梯,見到都驚


沒有留言:

張貼留言