WELCOME TO CATT'S BLOG

2018年1月31日 星期三

20/1 凹下上紅花寨.四美脊、伯公坳出擔水坑

週末參予六野優遊小組活動到蓮麻坑、新桂田一帶的礦山,大朗起步。 早上天陰有霧,天氣清涼,與老闆在大埔大日子早茶,9.00到粉嶺港鐵站與隊友會合,7 人出席由A2 出口下行至巴士站等78K巴士到大朗站下車,步回凹下起步,沿山脊上攀至紅花寨,經四美脊下山至新桂田右坑大休。休後沿右坑直下至礦山,沿鐵網前行一段至新桂田廢村,轉入林路經左昭右穆再接山徑上攀至伯公坳麥景陶碉堡。小休片刻後繼續走林徑下山至擔水坑村搭車回粉嶺,用了8個多小時才完成行程,腿也有點疲累。(部份相片取自隊友)

等78K中
 為方便去廁所,到大朗站下車,其實可在禾坑站落
村口有流動公廁

 前行回凹下村入村

 聽聞這之裡之前是革命基地


穿過電塔

轉入林


海背嶺
脊頗陡,要慢慢上

一班II
 有型有格
 到了雷塔,還要上行至紅花寨
到紅花寨
轉走四美脊
脊上的戰壕

回看紅花寨
小梧桐電視塔
新桂田右坑
大休地方

壺穴
新桂田坑水質尚算不錯
 沿右坑旁下山
右坑旁有幾個礦洞


隊友們入內探洞
烤BB豬
又像樹獺
礦山底部
礦場廢置建築物
蓮麻坑礦洞簡介
蓮麻坑--礦山有鉛、鋅、黃鐵礦、黃銅礦等.1930年代末,英國人響蓮麻坑礦山採鉛礦.二次世界大戰期間,日本佔領香港,1942年起繼續採礦,用來應付太平洋戰爭.1943年夏天,三個蓮麻坑後生仔,葉維里,葉盤嬌同葉煌青,想炸礦山,等日本無用.不過佢爆破失敗,畀新界沙頭角日本憲兵捉,打一身,畀人折磨,最後放.葉維里後尾入廣東人民抗日游擊隊,重同沙頭角民兵常備隊攻打蓮麻坑礦山,不過日軍猛烈抵抗,礦山攻唔落.1944年底,當時任東江縱隊偵察員葉維里,再打礦山,呢次行動有200游擊隊員同埋100民工配合,蓮麻坑礦山終於炸爛.家下蓮麻坑礦山上便,重有好多個通風井,不過雜草叢生,井口難察.所以封通風井一帶,以免有人墮井.

10號警崗
沿鐵網走一段
新桂田廢村
以前應是養豬的
廢置爐灶

左昭右穆風水穴

繼續走林徑上伯公坳

上山途中的第一支標柱,應該還有一支


禾雀花的果子

又要過澗
到達伯公坳,地上是廢置的照明工具
伯公坳麥景陶碉堡

中華人民共和國成立後,香港政府擔心其會威脅香港社會,加上當時有大量的難民湧到香港,與香港警察發生過多次衝突。於1948年,時任警務處處長麥景陶下令在香港邊境範圍內多座山嶺上興建7座混凝土碉堡,俗稱為麥景陶教堂或者麥景陶碉堡。
7座麥景陶碉堡位於新界北總區,由東至西包括伯公坳沙頭角)、礦山蓮麻坑)、白虎山香園圍)、瓦窰打鼓嶺)、南坑文錦渡)、馬草壟羅湖)及擔竿洲米埔)。根據<邊境禁區修訂令 2015>已於2016年1月4日第三階段邊境禁區縮減之同時,所有的警崗已全數剔出禁區範圍外但因保安理由並不會對外開放。7座建築物設計相似,為兩層高建築物,頂層為八邊形或圓形設計,皆望向北方以臨視深圳河以北局勢。碉堡外有鐵絲網包圍,設有生活區(煮食區、休息室、洗手間)、發電機房、水塔、更有防彈牆作防衛用途。

望向三峒
內地沙頭角比港繁華
有心人的路線圖
大樹擋路

遠處是內地的警崗
小梧桐電視塔

大梧桐
下山路
到達標高柱
望向沙頭角海
又見矮標,快到山咀了
 小八仙

 山咀村機槍堡
終於行完


擔水坑村