WELCOME TO CATT'S BLOG

2015年6月29日 星期一

28/6 油塘至調景嶺.白石柱

        週日消閒遊,一眾好友結伴到調景嶺白石柱沙灘遊玩。一行九人在油塘港鐵站集合,沿衛徑三段先上334米高炮台山,在山頂山小休片刻。休後下山經將軍澳華永墳場馬路走至調景嶺與馬騮首領及隊友7人會合,16人沿崎嶇路段下沙灘,此灘未有名稱,以前調景嶺居民稱之為白石柱沙灘,屬於調景嶺早期居民的集體回憶,由於沙灘外有一條石柱,故被稱為白石柱。
       今日沙灘水質不太好,但既來之則安之,隊友在沙灘玩得非常開心,喵老闆及儀姐充當大廚,煎牛扒、羊架給隊友分享,首領帶隊友到附近石灘拾青口及海膽,收獲不少。約三時多收拾好場地開始沿崎嶇山路返回調景嶺站搭車離開。


 油塘站集合

沿車路接上衛徑
今日風和日麗,天朗氣清


 


 左邊釣魚翁山
 射干又名較剪蘭 五桂山
摩鬼山炮台


 下山 下望白石柱沙灘 沿鐵梯下沙灘

 安全著陸 開爐煎羊架

2015年6月28日 星期日

27/6 馬頭峰.大峒.烏蛟騰

        週末小組五人行,馬頭峰.大峒返回烏蛟騰。早上天氣炎熱,9.15光哥駕車載山友到烏蛟騰起步沿船灣淡水湖郊遊徑上山,經馬頭峰、橫嶺、橫嶺坳至大峒,大峒下山至苗三石澗上源大休浸腳消暑一番。大休後經上、下曲田廢村、九担租返回烏蛟騰取車離開,兩時多回到大埔,共走9公里多。八仙嶺

橫涌石澗龍珠瀑 馬鞍雙峰 馬頭峰


                   


 橫嶺坳


印塘海

返回苗三石澗大休