WELCOME TO CATT'S BLOG

2012年2月23日 星期四

22/2 博康經貓石過雞胸


22/2 博康經貓石過雞胸

今早有雨,雨勢頗大,氣溫18-21度,濕度93%。七時多雨還未停下來,未幾就收到球哥留言行山取消,並發信息予其他山友,安頓好後呀喵致電馬騮呀哥相約到沙角飲茶,飲完茶見雨勢減弱,兩兄妹就繼續行程。10.30am兩人由博康邨轉上水泉澳街,走一段車路就到女童軍營入口,路旁則為作壆坑村,再沿水務車路走,不遠就有小路上山,好快就上到小山頭,此山頭行山友稱為科蚪坪。再往電塔方向走,未幾就接回衛徑五段,平時在梯級往上望可以看到貓仔一隻豎立在山頭,但今日大霧迷離,乜都見吾到。沿石級走一段又見有小路上貓仔山,兩人又沿小路上走,未幾就見到貓仔石,但實在太大霧,照片都吾係太清楚,隨意拍幾張照片就繼續行程。兩人再沿明顯山路下山,不久就到雞胸山接回麥徑路段,往前走不遠又有分岔口,住右轉可達獅子山及九龍水塘各地,左轉落沙田坳,因山友們相約到黃大仙飲茶,呀喵同呀哥就縮短行程由沙田坳下山,12.10pm到達法藏寺,再搭車到黃大仙八喜茶敍。
下星期三北潭凹起步到高流灣午膳,詳情待出通告作實.


image
背後係水泉澳山image
小徑直去可通村民祖墳

image
山火無情

image
往電塔方向走

image
山路有有心人裝好扶手

image
科蚪坪,晨運客稱之為武林聖地

image
小路上山

image
到達電塔

image
乜野建築物?

image
十二笏標高柱


image
接衛徑五段梯級

image
小路上貓仔石

image
遙望

image
回望

image
大霧迷離

image
喵仔石

image
呢個角度似吾似

image
喵喵

 image
幾舊大石合埋


image
充滿生機

image
kitty 貓頭^^

image
迷迷惘惘

image
車輪梅

image
迷霧境界

image
沙田坳落山位

image
馬騮

image
又多一隻馬騮

..image


..image
點點雨水

image
石級舖得好靚

image
好多馬騮

image
好身手

image
落到沙田坳道

image
好斜

image
法藏寺

image

2012年2月16日 星期四

15/2 船灣環湖~


15/2船灣環湖~

今早非常大霧,氣溫19-22度,濕度80-95%,早上起來還有一陣微雨,幸好很快就停下來,行山龍得以繼續行程。
今日山隊選了較線路線的船灣淡水湖環湖遊,全長18公里。早上9.30am山友於大埔港鐵站20c小巴站集合,出席人數9 人,有魏生、玲姐、蔡哥、志明哥、華國鋒、球哥、球友馬王、馬騮呀哥&馬騮喵妹,小巴準時9.40分開出,10.15到達烏蛟驣,山友整理行裝拍過合照10.30開始起步沿九担租方向選下路直達下苗田,到下苗先在溪澗儲水,然後就經廢村走上大峒,上到大峒山友就置下行裝開始打邊爐,飽餐一頓後又要繼續行程趕往觀音峒,觀音峒有山路下走紅石門,但今日吾會去。山友們又繼續前往鹿湖峒,到達鹿湖峒,大家又小休一會,煲點茶,飲點紅酒及小食。小休完畢2.45PM又開始趕路往長牌墩,呢一段路段官方稱要走四小時,但沿路大霧濃密,完全冇風景可言,華國峰就好失望,因為今次環湖係佢提出,大家安慰佢說遲些再同佢行。山友們再密密腳步往前走,一路山路都吾算太難走,只係間有浮砂碎石,大家少心便可以。幾經辛苦又到達長牌墩,即係離終點又邁進一大步,官方稱2小時就到大美篤,大家小休一會又拎生果等零食出來,新朋友馬王見大家一停低又有食物拎出來都不禁一笑,小休完又再趕路,呢一段路段比較爛,大家都小心走過,走不遠就見左邊有堤霸,應係老虎笏養珠場,山邊還見絲帶小路通往,再走一會終於見副霸,山友們心情亦喜亦憂,喜是快到達終點,憂是2KM 堤霸路真係太難頂,但難頂都要頂,大家行下傾下6.30PM終於到達大美篤,到達後大家再往洗手間清洗一下就搭小巴到大埔散隊,蔡哥還請客請大家到新街市三小姐食晚飯,多謝蔡哥。
下星期三初擬走雞胸.獅子山由博康出發.
再下一星期三長咀走一會,詳情待出通告作實.
image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image