WELCOME TO CATT'S BLOG

2014年7月8日 星期二

6/7 串遊屏嘉.屏南石澗

        沒有下雨的日子,天氣持續炎熱,天時暑熱,又是到山澗消暑的時候,今日會到屏南石澗,順道一遊嘉龍潭。
        相約蔡大哥、bobo、老闆,一行四人9.15am在粉嶺港鐡站小巴站搭車入南涌,沿南涌村路先到訪屏嘉石澗嘉龍潭,到達後見潭乾旱,未有逗留即離澗走回衛徑下水閘轉走屏南澗。到達水霸已見多隊人馬先後入澗,屏南石澗為九大石澗之一,早期的九大石澗,屏南以潭多溪秀見稱,當中有著名的草裙瀑及老龍潭等。今日有多隊人馬在石澗內,找大休位置都頗困難,呀喵等在大壺穴旁一塊蔭涼地大休開爐煮食,嬉水兩小時後,開始收拾行裝,清理現場,到全澗道較有難度的攀爬位離澗,接回郊遊徑下南涌搭車回粉嶺。


 對出是鷺鳥林

 南涌村路入

左邊入先溯屏嘉石澗

 大片漁塘,風景優美

 進入村裏,村狗在歇息


 過堤霸 入澗口

 熊喵穴

尖位是三峒山

 到達嘉龍潭,完全乾水,都不逗留轉上衛徑下水霸


屏南澗入口 今日未算水豐 先過堤霸

 今日澗道內有多隊人馬,找位大休頗困難,太熱了,先浸浸水降降溫

 消暑

 一班小朋友好大膽,在池邊跳水,呀喵不鼓吹

 清簾瀑


水不夠的 草裙瀑,裙腳不夠傘

 走右邊山徑

 老龍潭

 石棧道 野菌

找了一蔭涼地方大休 浸浸水

開餐 有酒有肴

 很美的三層瀑

 宝宝跳入大穴扮小白兔

 蔡大哥曬身材

 食飽飽玩下水 爽 石英脈

老闆訓醒浸浸水

 大甲蟲 收拾細軟,清好場地,要爬一個險位離澗


石壁都頗高,但有齊手腳位,慢慢上便可

 接回南涌郊遊徑的大潭

 呀宝帶住垃圾衝落山到達終點

 沿車路走回鹿頸路
沒有留言:

張貼留言