WELCOME TO CATT'S BLOG

2022年3月28日 星期一

19/3 龍鼓灘潤腸石室、貓爪石室

       龍鼓灘石景、石室多的是,百玩不厭,週末朋友仔再開線探潤腸石室及貓爪石室,照舊9.30龍鼓灘集合。早上天色仍然灰濛,龍鼓灘先起步沿車路步往劉氏祠堂,二人一組祠堂後轉入果園,前行少許村墳右邊上行,登山脊再下林往探潤石室,可能天氣不錯,及兩石室是近期大熱,不少行友到來打咭,爬過石室在石室底附近大休。休後回山脊過貓爪石室,覓得貓爪仍見不少行友,拍照後先走經十字星山脊下果園,村車路返回龍鼓灘搭車。

(部份相片取自隊友)

9.30龍鼓灘集合

起步沿車路走,途中會見到修女看書石劉氏宗祠

祠堂後方入果園村墳右邊入林

經過石景上山

上山已見巨石

望向爛角咀

鳥石

鳥石就在這裡

長鼻猿猴

沖溝上望豬仔石

找到潤腸石室,平哥在對面拍隊友

潤腸石穿過石隙

在石室底部大休

預賀碧碧生辰快樂、青春常註休後上回山脊去探貓爪石

潤腸石 全貎

                    
係咪有d似 借叻哥相片

再睇真係似,潤腸石意思應該係講呢條孖潤腸 :P

山上的豬石

一條大乳豬到貓爪石多年前到來看QQ豬石,呀喵叫呢塊石做磨菇石的

原來呢個位置真似貓爪石貓兒洗面

露比狗石下山石景回到果園

韓信草

三叠石

三層石

風水石又回到龍鼓灘沒有留言:

張貼留言