WELCOME TO CATT'S BLOG

2017年5月23日 星期二

13/5 半坳嶺青蛙石.雁谷迷徑、馬尾脊下利安

        週末天氣不太穩定,參予六野優遊私務活動,到半坳嶺上探青蛙石,富安花園起步。
        早上天陰有霧,9.15am在富安花園巴士站旁集合,一行10人沿單車路前行,經水務路上行,左邊護土牆入林,經半坳嶺上探青蛙石。拍過照後雨開始落下,趕緊時間經溫氏墳地返回馬鞍山燒烤場大休。大休後,因有雨不上黃金壁了,續走雁谷迷徑經馬尾脊返回利安邨坐小巴到頌安邨運動場梳洗,再到球哥、carmen家打邊爐。(部份相片取自隊友)


 富安花園集合

 起步了先沿單車徑上水務路,護土牆上山


                       
                           


轉入山徑山徑風化嚴重


 山橙的花


 桃金娘
 青蛙石冧把ONE

 玩完青蛙石完開始有雨,雨勢不大,但頻密 穿過溫氏墳地走回燒烤場大休

扎埋個痾屎馬要起步啦沿家樂徑上行接雁谷迷徑

 到吊手岩的山路,今日不上了,繼續橫移走雁谷
爪紋

 雨濕路滑,小心行走
 呢個位好跣,要小心下行


 另一個位都好跣,要小心
                                

 安全到達

 變哂泥鴨


晚上到了球哥、CARMEN家打邊爐,打擾哂


 豐富美食
仲有飯後甜品,飽哂沒有留言:

張貼留言