WELCOME TO CATT'S BLOG

2012年10月9日 星期二

21-25/9 北京遊.不到長城非好漢

21-25/9 北京遊.不到長城非好漢

來到北京第三天,今日重點遊萬里長城,正所謂不到長城非好漢,去到長城一身汗。長城位於城外車程較遠,由酒店坐車去計埋塞車要大約2個小時,旅行團現時大多參觀居庸關,因為較易,居庸關亦分兩邊遊覽,右邊平順易行,左邊則石階好高及較陡峭,到達後團友全都走到右邊行,而我們幾個當然是參觀左邊.

今日參觀的係居庸關


居庸關是萬里長城上最負盛名的雄關之一,明代碑記中就稱其為“天下第一關”。居庸關位
於北京西北約60公里,南俯京師,北拒塞外,自古即為北京西北的重要屏障。居庸關兩
側高山聳立,中間一條峽谷,縱深約20公里,俗稱“關溝”。居庸關關城即設於溝的正中。


居庸關係長城上其中一座關隘。長城上其中一個出名的關城,與
八達嶺長城同為北京西北方的重要屏障。與倒馬關和紫荊關合稱
內三關。


居庸關位於北京西北部,距北京約60公里。居庸關設於太行山餘
脈之軍都山峽谷之間,兩側均有高山聳立,縱深約20公里,地勢
險要居庸關有天下第一關美譽


居庸關分左右,右邊比較平坦而行,而上望的為左邊,一看都見其陡峭無比


看過平坦的右邊遊人較多


望向關外


四人吸啖氣起步走


大鳥巢


起步冇乜野,係較直


越上就越覺陡峭


下望停車場,裝修得好華麗


行下要抖下,吾好急


北京天氣就係咁,灰灰濛濛

終於上到15號峰火台


下望長城

石級好高大,好花氣力才能上達

 
望到14號台,休息一會又繼續


越上越陡峭


涼亭由13號峰火台可下達,今日吾夠時間去

14號峰火台


要慢慢,不要急


呢個角度更見陡峭


螳螂


向下行


又回到15號峰火台


好好的又被塗鴉


城場上佈滿大炮再望宏偉的長城


天下第一關,果真吾簡單


居庸關名牌


今日走過的兩個峰火台,另十三號未計時間上達,真無奈


今日午餐有涮羊肉

一人一窩,吾夠可再加食到好飽

沒有留言:

張貼留言