WELCOME TO CATT'S BLOG

2022年10月6日 星期四

26/9 單車遊-大埔、上水、得月樓、馬草壟、河上鄉、大埔

         週一吹東北風,天氣清朗,非常乾爽,與友踩下單車,四人太和橋起步入單車路,經康樂園、大窩、九龍坑村入塘坑村村路出粉嶺,接單車徑入上水,經大水管至得月樓羅湖邊境橋,拍照後入村踏邊境路至南屋午餐。餐後踏上信義新村,經馬草壟路至展能運動村,車廠旁往探志記鎅木廠,木廠限期已過,隨時會被清拆,今日亦見有貨車到場,看過木廠沿車路出河上鄉,由牌坊入村接單車路,到獅藝館拍照後踏車路折返大埔,剛好下午4 時返抵太和橋,看看GPX,原來今日踩了35KM。

(部份相片取自隊友)

錦和橋起步

頭段踏單車徑

穿隧道上康樂園,路好斜

衝呀

九龍坑有塊大石「泰山石敢當」話咁快到左粉嶺「三聖宮」三聖宮建於明朝萬曆年間,由粉嶺圍彭氏興建,其後遷至掃管埔,1984年搬回現址,於2010年被列為三級歷史建築

三聖宮主要供奉北帝、關帝及文昌,其中以北帝最受彭氏族人尊敬

守宮犬

轉個頭又踩到大水管打咭位

又見牛群,不過個主人就真係麻麻,一d口德都冇衝呀,到邊境羅湖橋

吾夠力上,可以推車,冇問題

邊境羅湖橋

得月樓警崗

打完咭沿得月樓村入

斜路上得月樓村

沿邊境車道踩

這麼近、那麼遠, 深圳高樓就在對河

大石磨、料壆村

馬草壟南屋仔南屋仔壁畫                   
南屋仔午餐

碟頭飯份量好足,四人只食三個飯就夠飯後起步上信義村

走馬草壟路

途經羅湖練靶場再看志記鎅木廠

木廠已過寬限期,見有貨車在執拾很可惜木頭不知有沒有出路

木廠內有很多木材木椅只可成記憶

別過木廠沿車路踏往河上鄉路

入河上鄉侯公祠
河上鄉居石侯公祠始建於明朝(一三六八至一六四四年)末年

到荳品店,原來今日冇豆腐花吃,但也有酸梅湯

到金鼎湖畔樹根下拍照茶藝館                    
回到太和和橋

                 

沒有留言:

張貼留言