WELCOME TO CATT'S BLOG

2022年5月16日 星期一

7/5 香粉寮坑、針山南坑

        週末大致天晴,日間炎熱,小組安排上溯香粉寮坑、針山南坑,大圍站D 出口集合。

        早上9.00於大圍站起步,四人一組沿路步往美田苑,過大水坑經村路上引水道,集水區上望一塊巨壁就是香粉寮坑。香粉寮坑源自針山西南面,流入香粉寮村,平日未有雨壁瀑水量不大,遇大雨會有睇頭。入坑左邊水管上行,小心過坑上方見有壩位,過壩左邊山路上,沿路有幾個小瀑,約12時已到澗末,左邊林路上行接橫山徑,在山徑大休。休後覓小路下行過兩山谷接入針山南坑的路,甫入坑便見一塊直壁,針山南坑又名下城右坑,而下城左坑就是走私坳坑,雨坑都是短瀑。下城右坑中下游接仁興礦場遺址,沿坑順落,坑內好多豬籠草,壁瀑不多,澗內有一幅古石壩,石壩用麻石堆砌而成,過了石壩往下不遠已見通往仁興礦場的馬路,路旁有幾個晨運竇,就在水坑旁。離澗左邊有一秘景一線天,形似大嶼山鎢石礦場的生死橋,拍照後沿馬路下山接主壩。過壩上行小路通往地盤,地盤車路左上,小路入林上沙田嶺豪宅,宅旁下山途經百年吊車躉下山出大埔公路,呀喵搭巴士離開,隊友續走徑口路出顯徑晚飯。

(部份相片取自隊)

大圍站 D出口集合

途經美田苑,看到一棵葵樹很美

向針山方向

入村絶代偷蕉定偷蕉絶代? 都好毒下,呵

過橋

環保村舍

到引水道,上方就是香粉寮坑集水區

一開步已有一直壁,乾水不難爬

過了直壁,見一度水壩上一段見一小水潭,近日未有下雨,水潭不太清澈

石頭魚到一稍大的潭水橫枝

瀑布下的美景開掦處望到獅子山

離澗接山路

厚皮香

每邊三星,六星上針山咁激,真係要體驗下再看針山下山路

松樹橫走

入澗

針山南坑直壁温內好多豬籠草

到古石壩
人手堆砌的石壩,真係宏偉晨運竇

仁興廢礦場-香港地有不少礦場遺址,例如上世紀五、六十年代盛極一時的「針山仁興礦場」,遺址便位於麥理浩徑第七段,即城門郊野公園附近的非郊野公園地帶。

仁興礦務由著名香港地質工程師許士芬主持,開發第8號5坑道,當時僱用的工人及職員超過2000人。可惜,由於鎢價下降及成本上升,礦場停止運作

下城坑中下游有不少晨運竇

還有過濾設施,真利害

見到橋口

回望

橋口應是仁興礦場設施

坑旁嚇見獅子,將軍大人笑說是兩頭老虎,呵

獅子旁有今日秘景-一線天

一線天都是開礦遺留下來,形似沙螺灣鎢石礦的天生橋

再看獅石開始有雨,趕快下山礦洞

木荷花下城門大壩

下城門水塘

時間尚早,碧碧帶隊友走山徑出大埔公路再由徑口路下顯徑,呀喵未行過又跟去玩

過了地盆向上走一會見維修路

沿維修梯上

到石級頂,已到沙田嶺

此石資料不多,是否建宿舍時的磸基石,要待再查証

沙田濾水廠

沙田嶺福來別墅

1974年入伙,共五座物業

別墅旁林路下行,路段頗崎嶇,小心

頗陡的路

倒轉下較易平行

沿路有絲帶

經一棵大樹

走不遠見有石躉,翻查資料原來是有百年歷史的吊車石躉

資料顯示政府建煙墩山隧道時,在沙田嶺山頭興建宿舍,吊車似是由隧道位置直上沙田嶺,吊車已拆卸,只留下一堆石躉

走過維修梯已到達大埔公路

咁啱有車,馬上跑過馬路上車,今日短短地7km,玩左7 個鐘
 

沒有留言:

張貼留言