WELCOME TO CATT'S BLOG

2018年9月13日 星期四

26/8 綑遊刀頭咀海岸

        週日與友再遊刀頭咀,中午12時大霸起步,沿霸前行至上環湖徑的路口,右轉下灘,沿海邊綑遊,沿途欣賞美麗岩石至刀頭咀燈塔大休。休後沿來路原路折返,再經副霸、主霸走回大美篤搭車回大埔,輕輕鬆鬆完成半天閒遊


 11時多到大美篤

 上大霸


長長大霸


今早應有賽事,平時關住的閘打開了,過了副霸,環湖徑入口旁右面下石灘


狗頭石
熊喵石
豬肝
                     
                  
Y 字石

105 燈塔
                     

喵喵頭


老虎笏養殖場舊址

馬鞍雙峰

沒有留言:

張貼留言