WELCOME TO CATT'S BLOG

2012年10月10日 星期三

10/10 荃錦坳上相思林徑

10/10 荃錦坳上相思林徑

秋高氣爽登山樂悠悠,今日天氣乾爽,氣溫24-28度,濕度52%。行山龍今日9.30AM 在荃灣港鐵站A2出口集合,15人出席,分別有球哥、華國鋒、蔡哥、光哥、藍哥、ALAN 、alan友Lilian、安哥、安嫂、馬王、將軍、德德、馬騮呀哥、喵老闆&喵妹,今日山線走相思林徑,荃錦坳起步。
   相思林徑是大帽山內一條橫山徑,貫穿荃灣及大埔。大帽山內有兩條橫山徑,一條於六百多米深山中的相思徑,相思徑因橫山徑內種滿相思樹而得名。另一條則是城門水塘內的龍門郊遊徑,龍門徑前名叫松樹徑。而相思徑因山泥傾瀉關係,漁農處在當地豎立危險警告牌,就將整條山徑埋沒於深山中…

下星期三走沙頭角探礦洞,粉嶺集合,詳情稍後作實.

今日喵老闆有空陪喵喵行山,咁當然係要飲茶先


9.30AM 華國鋒遲到,馬王、球哥要留低等佢,呀哥領其餘12人在荃港港鐵站行上天橋等51巴士

*
沿麥徑八段上山


沿路不少趣怪大石


漢堡飽


上望大帽山,果真好大帽


大帽旁為觀音山

15人齊齊整整大合照


拍過照再繼續上山
大帽山道

指示牌,沿川龍方向走


前方施樂園


車路修築過


水瀑好靚

龍咁威…


大帽山頂


進入山徑
山谷上種滿相思樹小飛來石


禾央石林


禾央山下邊就係相思林徑入口,入口雜草叢生,浮砂石碎,要小心為上

林徑埋沒在大帽山中,野草好長


下望山谷

一條好漂亮的山徑,政苦做下野啦

相思徑上石塊鬆散,安哥不小心擦傷手同相機


相思徑上小丑石


大圓石澗中段


行友小休洗洗面


石及樹


達險位,山友好百厭,在險位上玩


險位有行友安裝網索


將軍好百厭


蔡哥今日吾多精神,一臉病容


光哥依然官仔骨骨


上望禾央石林

呀牛點解得一隻


到達分岔口,此乃上大帽山之山路,直上可達禾央山,右轉可鉛礦坳返回大埔,左轉為相思徑


今日大休地


山林上可望見城門水塘


呀仔好乖乘,幫忙拎水


豐富生果大餐

偷得浮生


馬王幾時都係咁有型


呀哥當然係負責煲茶俾大家享用,另今日新行友lilian ~alan的朋友


大家排排坐飲啖生水靚茶


回望禾央山,氣勢非凡


蔡哥今日好疲累,大休時要眠一眠


大休完繼續下山至城門引水道
External imageExternal imageExternal imageExternal imageExternal image

藍哥今日好沉靜

External image

直升機今日不停在上空盤旋,似有公務

External image

下城門引水道一段頗陡峭,山友急下2百多米

External image

見到指示牌,終點在望

External image

三時多到達城門引水道,五個小時行完了

External image
再要走一段路下老圍村坐車


辛苦行完至在食,享受一頓至美味咖喱雞飯

沒有留言:

張貼留言